Η Εταιρεία

Η εταιρεία ιδρύθηκε από τους: Αθανάσιο Βλαχογιάννη και Κωνσταντίνο Κωστάκη που μέσω της πολυετούς εμπειρίας σε υδρογραφικές απεικονίσεις και άλλες υπηρεσίες θαλάσσιας χαρτογράφησης, έχει σαν στόχο την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Εκπονούνται χαρτογραφήσεις Βυθού (κάθε κλίμακας), Απεικονίσεις 3D και Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους. Πραγματοποιείται διαχείριση τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια έργα όπως:

-Έργα Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης
-Επίβλεψη της Παράκτιας Ζώνης
-Ακτομηχανικές Μελέτες και Κατασκευές
-Λιμενικά Έργα
-Βυθομετρικά Διαγράμματα και Ψηφιακά Μοντέλα Βυθού
Back to top