Υπηρεσίες

Βυθομέτρηση – Xαρτογράφηση

Η βυθομέτρηση – τρισδιάστατη απεικόνιση του πυθμένα πραγματοποιείται με το Ultra High Resolution multibeam Multi-detect Teledyne Reason T20 R το οποίο υπερκαλύπτει τις οδηγίες του […]

Περισσότερα

Τρισδιάστατη Αποτύπωση Κρηπιδότοιχων

Λεπτομερής αποτύπωση κρηπιδότοιχων και λοιπών τεχνικών κατασκευών Το σύστημα MBES παρέχει γωνιακό εύρος δέσμης προβολέα μεγαλύτερο των 160ο καθώς και δυνατότητα καθοδήγησης της δέσμης προς […]

Περισσότερα

Ογκομετρήσεις Εκβαθύνσεων

Τα δεδομένα που συλλέγουμε με το σύστημα MBES επιτρέπουν τη δημιουργία DTM (με φίλτρα CUBE, κ.α.) του πυθμένα με μεγάλη ακρίβεια. Με την αποτύπωση του […]

Περισσότερα

Κατηγοριοποίηση Επιφάνειας Πυθμένα

Κατηγοριοποίηση υλικού της επιφάνειας του πυθμένα Το σύστημα MBES, παρέχει μέσω της normalized backscatter λειτουργίας την κατηγοριοποίηση του υλικού της επιφάνειας του βυθού (πηλός, λεπτή […]

Περισσότερα

Εντοπισμός Αντικειμένων – Ναυαγίων

Το σύστημα MBES Teledyne RESON SeaBat T20-R της SeaMap διαθέτει περισσότερες από 500 δέσμες με άνοιγμα δέσμης μόλις 1ο έχουν τη δυνατότητα ρυθμού ping έως […]

Περισσότερα

Χαρτογραφήσεις Ποσειδωνίας

«Φύκια» λένε οι περισσότεροι, εννοώντας τα ταινιόμορφα φυτά που όταν είναι ζωντανά σχηματίζουν πυκνές πράσινες συστάδες σε αμμώδεις βυθούς και που όταν ξεβράζονται (νεκρά) παίρνουν […]

Περισσότερα

Φωτογραμμετρία

Φωτογραμμετρία είναι η τεχνική μέσω της οποίας δημιουργούμε τρισδιάστατα μοντέλα με την χρήση φωτογραφιών. Η τεχνική αυτή αναγνωρίζει τις γεωμετρικές ιδιότητες του χώρου ή του […]

Περισσότερα

3D Αναπαραστάσεις

Δυνατότητα δημιουργίας Τρισδιάστατης αναπαράστασης περιοχής στο περιβάλλον του Infraworks 360 που επιτρέπει τη σύνθεση χωρικής πληροφορίας από διαφορετικές πηγές όπως τη παραγωγή ενιαίων τρισδιάστατων μοντέλων […]

Περισσότερα

Καταδυτικές Εργασίες – Υποβρύχιες Επιθεωρήσεις

Αποτύπωση αγωγών και καλωδίων Η αποτύπωση υφιστάμενων αγωγών για χαρτογράφηση και για επιθεώρηση είναι ακόμα μια εφαρμογή που καλύπτεται με το συστήμα MBES. Ειδικοί αλγόριθμοι […]

Περισσότερα

Τοπογραφικές υπηρεσίες

Πλήρης και λεπτομερής αποτύπωση, εξάρτηση στο Ελληνικό Σύστημα Αναφοράς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΚΑ. Ορθοφωτοχάρτες σε Ε.Γ.Σ.Α 87 με Pixel Size 2 cm 3d […]

Περισσότερα
Back to top