Βυθομέτρηση – Xαρτογράφηση

Η βυθομέτρηση – τρισδιάστατη απεικόνιση του πυθμένα πραγματοποιείται με το Ultra High Resolution multibeam Multi-detect Teledyne Reason T20 R το οποίο υπερκαλύπτει τις οδηγίες του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού – I.H.O. (International Hydrographic Organization) – της κατηγορίας «Special Order» όπως απαιτείται για τις βυθομετρήσεις. Γίνεται με σκοπό τη μελέτη λιμανιών, την προστασία ακτών, τις μελέτες υδρεύσεων, αποχετεύσεων και πολλά άλλα.

χαρτογράφηση

 

Σύμφωνα με τα απαιτούμενα από την κατηγορία «Special Order», απαραίτητη είναι η πλήρης έρευνα του πυθμένα (Full Sea floor Search). Τα συστήματα MBES παρέχουν αυτή τη δυνατότητα επιτρέποντας την αποτύπωση του πυθμένα με ιδιαίτερα πυκνή συλλογή σημείων, ώστε να είναι δυνατή ακόμα και η αναγνώριση αντικειμένων διαστάσεων μερικών εκατοστών (Εικόνα 1).

 

 

Μεθοδολογία

Η αποτύπωση του πυθμένα μέσω συστήματος MBES εκτός από πλήρης είναι και με μεγάλη ακρίβεια. Η παραγωγή τρισδιάστατου μοντέλου ολόκληρου του βυθού γίνεται με επεξεργασία σε κατάλληλο λογισμικό γραφείου (Teledyne PDS). Κατά τη συλλογή και την επεξεργασία των στοιχείων λαμβάνονται υπόψη οι κινήσεις του σκάφους (pitch, roll, heave, heading), η ακριβής θέση μέσω εντοπισμού GNSS RTK, η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στο νερό μέσω κατάλληλων αισθητήρων και η εισαγωγή δεδομένων παλίρροιας κατά την επεξεργασία.

To σύστημα MBES είναι σε θέση να εκτελεί αποτύπωση βυθού με ανάλυση καλύτερη του 1cm. Η μέτρηση της θέσης του Υδρογραφικού σκάφους γίνεται με ακρίβεια καλύτερη των 2-3cm, ο προσδιορισμός των γωνιών της κίνησής του (pitch, roll) είναι της τάξης του 0.03ο και ο προσδιορισμός του heading είναι <0.05ο. Η λήψη των πρωτογενών δεδομένων γίνεται αφού πρώτα επιβληθεί roll stabilization ώστε να μην επηρεάζουν οι κυματισμοί τη ζώνη σάρωσης του πυθμένα.

 

 

Στο μεσαίο κομμάτι της ζώνης έχει απενεργοποιηθεί το roll stabilization σε αντίθεση με τα υπόλοιπα τμήματα στα οποία είναι ενεργοποιημένο. Η διαφορά στη λήψη των μετρήσεων είναι χαρακτηριστική διευκολύνοντας το σχεδιασμό των γραμμών πλεύσης και αυξάνοντας την παραγωγικότητα.

Η ζώνη σάρωσης του βυθού (swath width) κατά την πλεύση είναι έως και (x10) φορές το βάθος του πυθμένα. Συνεπώς επιτυγχάνεται μεγάλη επικάλυψη στις γραμμές σάρωσης και καλύπτονται οι θέσεις κοντά στις προβλήτες χωρίς την ανάγκη να μετακινηθούν τα προσδεμένα πλοία.

 

 

Τo συστήμα MBES παρέχει σε πραγματικό χρόνο εκτίμηση της ακρίβειας βυθομέτρησης μέσω συνδυασμού της αβεβαιότητας κάθε δέσμης και των δεδομένων από όλους τους αισθητήρες, προσδιορίζοντας την TPU (Total Propagated Uncertainty).

 

 

 

 

Back to top