Τρισδιάστατη Αποτύπωση Κρηπιδότοιχων

Λεπτομερής αποτύπωση κρηπιδότοιχων και λοιπών τεχνικών κατασκευών

Το σύστημα MBES παρέχει γωνιακό εύρος δέσμης προβολέα μεγαλύτερο των 160ο καθώς και δυνατότητα καθοδήγησης της δέσμης προς αντικείμενα ενδιαφέροντος όπως οι κρηπιδότοιχοι των προβλητών του λιμένα. Με τον τρόπο αυτό γίνεται λεπτομερής αποτύπωση (σάρωση) της υφιστάμενης κατάστασης των τεχνικών αυτών κατασκευών, με προφανή τα οφέλη στην αποτίμηση της στατικής τους επάρκειας. Τυχών διαβρώσεις, σπηλαιώσεις και αλλοιώσεις σε κρηπιδότοιχους και κυματοθραύστες μπορούν εύκολα να εντοπιστούν με μεγάλη ακρίβεια, μέσω της τρισδιάστατης αποτύπωσής τους με τη χρήση MBES συστήματος. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαστασιολογήσει πάνω στο νέφος σημείων απ’ ευθείας ύστερα από τη συλλογή των στοιχείων.

 

αποτύπωση

 

 

Μεθοδολογία

Από τη συλλεγμένη τρισδιάστατη πληροφορία σάρωσης των κρηπιδότοιχων προκύπτουν, ύστερα από επεξεργασία, μοντέλα στατικής επάρκειας ώστε σε περίπτωση διαβρώσεων να προτείνονται οι ενδεδειγμένες επανορθωτικές ενέργειες. Η λεπτομερής αποτύπωση των κρηπιδότοιχων γίνεται από τον πυθμένα έως σχεδόν την επιφάνεια με το Υδρογραφικό σκάφος να ακολουθεί παράλληλη με αυτούς πορεία. Ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχει σκάφος προσδεμένο παράλληλα στην προβλήτα, είναι δυνατή η αποτύπωση του κρηπιδότοιχου από τον πυθμένα έως σχεδόν το βάθος της γάστρας.

Λιμένας Ηρακλείου, Κρήτη

αποτύπωση

Back to top