Ογκομετρήσεις Εκβαθύνσεων

Τα δεδομένα που συλλέγουμε με το σύστημα MBES επιτρέπουν τη δημιουργία DTM (με φίλτρα CUBE, κ.α.) του πυθμένα με μεγάλη ακρίβεια. Με την αποτύπωση του βυθού πριν και μετά τις εργασίες εκβάθυνσης, είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε απ’ ευθείας μέσω λογισμικού επεξεργασίας των μετρήσεων, τον ακριβή όγκο του υλικού που αφαιρέθηκε ή προστέθηκε με ακρίβεια και τεκμηρίωση. Το λογισμικό παρέχει τρισδιάστατη χρωματική απεικόνιση της μορφολογίας του βυθού.

 

Δημιουργία DTM, cell size 0.25m

 

DTM with hit count / standard deviation

 

Back to top