Φωτογραμμετρία

Φωτογραμμετρία είναι η τεχνική μέσω της οποίας δημιουργούμε τρισδιάστατα μοντέλα με την χρήση φωτογραφιών. Η τεχνική αυτή αναγνωρίζει τις γεωμετρικές ιδιότητες του χώρου ή του αντικειμένου λύνοντας την θέση από την οποία πάρθηκε η κάθε φωτογραφία, από μια ομάδα λήψεων, και έπειτα ταυτίζει κοινά σημεία σε κάθε φωτογραφία αναγνωρίζοντας που βρίσκονται αυτά στον χώρο και δημιουργώντας ακριβή δεδομένα επιτρέποντας μας να δημιουργήσουμε λεπτομερή τρισδιάστατα μοντέλα.

Μεθολογία

Η παραγωγή της ορθοφωτογραφίας και του μοντέλου θα πραγματοποιηθεί με φωτογραμμετρική μέθοδο από εναέρια φωτογράφιση της περιοχής από μη επανδρωμένο πτητικό μέσο σε συνδυασμό με επίγειες μεθόδους με τη χρήση γεωδαιτικού σταθμού GPS και την μετρητική κάμερα 360 istar Fusion .

Στις δυνατότητες παράγωγης περιλαμβάνονται:

  1. Μοντέλο 3D
  2. Ορθοφωτογραφικές όψεις, κατόψεις
  3. Oρθοφωτοχάρτης
  4. Υψομετρικά δεδομένα
  5. Ογκομετρικά δεδομένα

Δείγματα Υποθαλάσσιας Φωτογραμμετρίας

 

Εικόνα 1 (3d Model)

 

Εικόνα 2 (Ορθοφωτοχάρτης)

 

Εικόνα 3 (3d Model)

 

Δείγματα Χερσαίας φωτογραμμετρίας

 

Εικόνα 1 (3d Model)

 

Εικόνα 2 (Ορθοφωτοχάρτης)

 

Back to top